Diabeł w ludzkiej skórze udający świętego. Przykład fanatyzmu religijnego.

Kategorie Świat

Pastor Kenneth Copeland udziela wywiadu.