Kenia wprowadziła karę śmierci dla kłusowników

Kategorie Świat

Wiele gatunków dzikich zwierząt na przestrzeni ostatnich kilku dekad stało się zagrożonych wyginięciem. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy było polowanie na faunę. W Kenii postanowiono podjąć stanowcze kroki, aby ukrócić proceder kłusownictwa. Od tej pory grozić może za nie nawet śmierć.