Kurdowie przekazują jeńców z ISIS władzom Iraku.

Kategorie Świat

W pierwszej grupie na 20 jeńców tylko 14 z nich miało obywatelstwo francuskie 😉