Ziemia się zieleni – ale…

Kategorie Świat

Ziemia się zieleni – ale gdzie i dlaczego? >>> ZNALEZISKO

Nowy art z Nauka o klimacie dot. zazielenienia się naszej planety. Gdzie przybywa tej roślinności i dlaczego tam? Polecam

Pomiary satelitarne wskazują, że w ostatnich latach średni współczynnik ulistnienia (czyli stosunek sumarycznej powierzchni liści do powierzchni gruntu, na którym rosną rośliny) rośnie, czyli mówiąc prościej, nasza planeta robi się coraz bardziej zielona. Choć wiele osób chciałoby widzieć w tym efekt zwiększonej koncentracji CO2, artykuł opublikowany ostatnio w Nature Sustainability (Chen i in. 2019) pokazuje, że główną rolę odgrywa bezpośredni wpływ człowieka: zalesianie i praktyki rolnicze. Dodatkowo obserwowany przyrost nie równoważy niszczenia rezerwuarów węgla powodowanego wycinką lasów tropikalnych.

Opis obrazka:

Trendy zmian we współczynniku ulistnienia. Kolorem zielonym zaznaczono regiony, w których przeważa zazielenianie krajobrazu (trend wzrostowy), a żółtym, czerwonym i fioletowym – tereny, na których dominuje brązowienie (trend spadkowy). Białe plamy oznaczają nagą ziemię, wieloletnią zmarzlinę, lód, mokradła i tereny zurbanizowane. Kolor niebieski oznacza wodę. W okienku w lewym dolnym rogu umieszczono rozkład częstości występowania istotnych statystycznie trendów. Źródło: Chen i in. 2019.

#swiat #globalneocieplenie #naukaoklimacie #nauka #przyroda #gruparatowaniapoziomu #klimat #ciekawostki #mikroreklama #liganauki #ligamozgow